กอล์ฟ

กติกา สนาม
กอล์ฟ เป็น กีฬาที่เล่นในยามว่าง และแข่งขันกันทั้งระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพ เป็น กีฬา อีกชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในความนิยมระดับโลก ผู้เล่นจะมีไม้หลายอันเป็นชุด แต่ จะต้อง ไม่เกิน 14 อัน ใช้ตีลูกเล็กๆ จบกัน เป็นหลุมต่อเนื่องกันไป อาจจะ 9 หรือ 18 หลุมตามแต่กำหนด โดยนับการตีจำนวนครั้งน้อยที่สุดจะดีที่สุด สนามต่างๆ ที่ใช้เล่นได้รับการออกแบบมาให้มีระยะทาง อุปสรรคต่างๆ ในแต่ละหลุม   เช่น อุปสรรคน้ำ บังเกอร์ทราย ต้นไม้ ความลาดเทของสนาม และกรีน เป็นต้น

เพื่อให้มีความยากง่าย และ ความท้าทายในการเล่นประวัติศาสตร์มีหลายประเทศ อ้างว่า เป็น ประเทศ ต้นกำเนิดกีฬากอล์ฟ เช่น ประเทศเยอรมนี ในศตวรรษที่ 14 เจ้าของฝูงแกะ ซึ่ง จ่ายภาษี ให้กับ ขุนนางเจ้าของที่ดิน ได้รับสิทธิ์ใช้ผืนที่ดิน เลี้ยงแกะ โดย ขุนนาง ให้ใช้ไม้ที่ปลายตา ขอสำหรับ เกี่ยวคอแกะ ตีก้อนหินลูกกลมๆ ตามจำนวนครั้ง เป็นเท่ากับจำนวนแกะที่เลี้ยงไว้ ขนาดผืนดินใช้เลี้ยงแกะ เท่ากับความกว้างยาวที่เจ้าของฝูงแกะตีได้ อีกทฤษฎีหนึ่ง ของจุดเริ่มต้นกีฬากอล์ฟ มาจาก ชาวประมง ชาวสกอต ที่กลับจากการหาปลา   เวลาเดิน ผ่านทุ่งหญ้า ก็เอากิ่งไม้เดินหวดลูกหินไปตามทาง และ เมื่อหวด ไปครั้งหนึ่งก็ลองหวดต่อไปเรื่อยๆ ดูว่าจะตีไปได้ไกลกว่าลูกแรกหรือไม่ เมื่อลูกหินหล่นลง ไปในบ่อ หรือ แอ่งดินที่แกะใช้เป็นที่หลบภัยธรรมชาติ ชาวประมงก็ต้องใช้ความสามารถที่จะตีให้ ลูกหินออกมาได้จนกว่าจะเดินถึงบ้าน บ่อนั้นก็ได้พัฒนามาเป็น บังเกอร์ทราย   เมื่อ ลูกกอล์ฟตกลงไปในโพรงที่กระต่ายขุดไว้ก็เท่ากับเป็นการค้นคิดวิธีการ เล่นกอล์ฟขึ้นมาในตัวเองว่าเกมส์จะจบลงเมื่อลูกลงหลุม

เป็นที่ยอมรับกันว่ากีฬากอล์ฟ หรือ กีฬาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน     ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปี    แต่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิง ได้ชัดเจนว่าใคร เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อใด ได้มี การค้นคว้าหาจุดเริ่มต้นย้อนอดีตไปจนถึงยุคจักรวรรดิ์โรมันซึ่งมีการเล่นเกมส์ที่เรียกว่า พากานิก้า (Paganica)      บ้างก็อ้างว่ากีฬากอล์ฟพัฒนามาจากการ เล่น ชูเดอมาล (Jeu de mail) ของชาวฝรั่งเศส หรือ โคลเวน (Kolven) ของชาวฮอลแลนด์ นอกจากนั้นก็ยังมีเกมส์อื่นๆ ซึ่งเล่นกันในหมู่ขุนนางอังกฤษ      และ จักรพรรดิ์ โรมันเล่นในยามว่าง เป็นเกมส์ที่ยืนด้านข้าง ใช้ไม้ตีลูกที่มีเปลือกทำจากหนังวัวบางๆ เย็บติดกันและยัดไส้ด้วยขนห่าน  และ ลูกที่ใช้ตีในบางเกมเป็นแกนไม้ เนื้อแข็ง นำมาขัดเป็นก้อนกลมๆ และ บางเกมในทวีปยุโรปสมัยก่อน เล่นกันเป็นทีม โดยฝ่ายหนึ่งตีลูกสามครั้ง ให้โดนเป้าตามระยะที่กำหนด ส่วนฝ่ายตรงข้าม ต้องพยายามตี ลูกหนึ่งครั้งกลับไปอยู่ในที่ที่เป็นอุปสรรค

ระยะเวลาหกร้อยปีที่ผ่านมา เกมส์ต่างๆ ในทวีปยุโรปได้พัฒนาจนเข้าสู่ยุคของสกอตแลนด์ซึ่งได้อ้างอย่างหนักแน่นตามหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่า เป็นประเทศต้นกำเนิดกีฬากอล์ฟ ในกลางศตวรรษที่ 15   ในช่วงที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซนต์ แอนดรูวส์ กีฬากอล์ฟได้เล่นกันในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่สองแห่งราชวงศ์ สกอต จากการทำศึกต่อสู้กับองกฤษในสมัยนั้น ทางสกอตแลนด์มีบันทึกที่กล่าวไว้ว่า   ทางรัฐสภาสกอตได้มีการให้ยกเลิกการเล่นกอล์ฟไปหลายปี เนื่องจากพลธนู และ นายทหารไม่ไปซ้อมยิงธนู แต่ได้หันไปติดเล่นกอล์ฟ      และ   40 ต่อมาได้มีการสงบศึกกับอังกฤษพระเจ้าเจมส์ที่สี่ก็รีบยกเลิกกฎหมายห้าม การเล่นกอล์ฟ ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา ในศตวรรษที่ 16 กีฬากอล์ฟถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เล่นอย่างแพร่หลายในฝั่งตะวันตกของประเทศสกอตแลนด์

กลางศตวรรษที่ 18 กลุ่มนักกอล์ฟชายในสกอตแลนด์ได้ก่อตั้งสมาคมกอล์ฟขึ้น โดยกำหนดกฎข้อบังคับที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ   ต่อมา ก็ได้ก่อตั้งสโมสรเดอะรอแยล แอนด์ เอเชียนกอล์ฟคลับ   ออฟเซนต์แอนดรูวส์  (The Royal and Ancient Golf of Saint Anderws ใช้ชื่อย่อว่า R&A)  ซึ่ง เป็นสมาคมกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุด เพื่อกำหนด และ แก้ไขกฎข้อบังคับ และ มารยาทสำหรับกีฬากอล์ฟอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น ในศตวรรษที่20 สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (United StatesGolf Association ใช้ชื่อย่อว่า USGA) ได้เข้ามาร่วม วินิจฉัยแก้ไขเพิ่มเติมกฎข้อบังคับ และ มารยาทสำหรับกีฬากอล์ฟ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กีฬากอล์ฟได้เริ่มเล่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และ นิยมเล่นกันแพร่หลายไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่บุกเบิกกีฬากอล์ฟแพร่หลายคือชาวสกอตและพัฒนาการเล่นจากทุ่งหญ้าชายฝั่งทะเลไปที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ชาวสกอตไปตั้งรกรากถิ่นฐานทำมาหากิน ด้วยความหลงใหลในกีฬากอล์ฟทำให้ชาวสกอตนำไปเผยแพร่และสอนให้ชาติอื่นๆ ได้เรียนรู้วิธีการเล่น รวมทั้งการวางกฎข้อบังคับที่ใช้ในการเล่นมาจนถึงทุกวันนี้

Back to Top