แชร์บอล

กติกา สนาม


แชร์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ลงสนามฝ่ายละ 7 คน ทำหน้าที่เป็นทั้งฝ่ายรุก
และฝ่ายป้องกันสลับกัน เมื่อเป็นฝ่ายรุก ต้องพยายามทำคะแนนโดยการนำลูกบอล ไปโยนให้ลงตะกร้า
ของฝ่ายตน ซึ่งมีผู้ถือหนึ่งคนยืนอยู่บนเก้าอี้ในแดนของฝ่ายป้องกัน และฝ่ายป้องกัน ก็ต้องพยายามไม่ให้
ฝ่ายรุกทำคะแนนได้ โดยทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฏ กติกา และมารยาทของกีฬาแชร์บอล


Back to Top