Search Product(s)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

FBT ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย

FBT ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ เข้าเยี่ยมชมบูธ FBT ณ สนามกีฬา Bukit Jalil กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายธรรมชัย โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Back to the list

Back to Top