Search Product(s)

กิจกรรม FBT


 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 11.00 น. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ,การกีฬาแห่งประเทศไทย ,การท่องเที่ยวและกีฬา ,กรมราชทัณท์ และบริษัท ทศภาค จำกัด ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล ราชทัณท์ เวิลด์ คัพ 2010 (WORLD Cup 2010 Behind Bars) ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2553 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม จังหวัดนนทบุรี
more detail
สมาคมนักฟุตบอลอาวุโส ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  และ FBT จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 53 ณ จังหวัดภูเก็ต
more detail
บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ร่วมกับ สวนสนุกดรีมเวิลด์
จัดโครงการเพื่อการกุศลสำหรับน้องๆที่ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้โครงการ
“แบ่งฝัน...ปันให้น้อง ปีที่ 7”
more detail
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชน เอฟบีที เขตลาดกระบัง-หนองจอก โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (เอฟบีที) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
more detail
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 กรุงเทพมหานครได้จัดงานแถลงข่าวโครงการ
พัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วม
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้กับเยาชนและประชาชนทั่วไป
more detail
ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32
ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
more detail

News 13 - 18 of 23
First | Prev. | 1 2 | 3 4 | Next | LastAll
Back to Top