Search Product(s)

กิจกรรม FBT


 

งานวิ่งเปื้อนสีการกุศล ?Colour Miles For Smiles 2015?


รวมพลังสามัคคี สดุดีมหาราชา วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 7
บริษัท F.B.T. มอบเสื้อจำนวน 2,000 ตัว เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหลัก ให้กับกิจกรรมประจำภาคฤดูร้อน (Color Miles for Smiles) วิ่่งการกุศลประเภทสนุกสนาน(Fun Ru) ระยะทาง 5 กม. ของ "มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม" ที่จับมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 900 โรงเรียนทั่วโลกเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานด้านการกุศล โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน 2558
slogan fbt สโลแกน สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาBack to the list

Back to Top