FBT Fitness Center

ประเภท ราคา
1 วัน 199 บาท(ไม่รวม 7% vat )
1 อาทิตย์ 399 บาท(ไม่รวม 7% vat )
1 เดือน 999 บาท(ไม่รวม 7% vat )
ประเภท ค่าบริการ/ครั้ง
นวดอโรม่า 600.-
นวดน้ำมันผสมอโรม่า 350.-
นวดเท้า 300.-


***สอบถาม-ให้คำแนะนำคลาสได้ที่ครูเจ๋ง 02-7184758-9 ขอบคุณครับ***
     **ตารางคลาสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **


Back to Top