FBT Fitness Center


ประเภท ราคา
1 วัน 199 บาท(ไม่รวม 7% vat )
1 อาทิตย์ 399 บาท(ไม่รวม 7% vat )
1 เดือน 999 บาท(ไม่รวม 7% vat )


***สอบถาม-ให้คำแนะนำคลาสได้ที่ครูเจ๋ง 02-7184758 ขอบคุณครับ***
     **คลาสมวยไทย วันอังคาร 18.30-19.30 น. **


Back to Top