FBT Sport Complex


ศึกมวยไทยนัดพิเศษเพื่อสืบสานศิลปะมวยไทยสู่เยาวชน

logo behind bar 2010
logo behind bar 2010
                         คู่มวยประวัติศาสตร์ – เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 53 ที่รัฐสภา นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับนายพายัพ ทองชื่น ส.ว.สระแก้ว โชว์ชกมวยบนเวที ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีในโครงการ มอบอุปกรณ์ มวยไทย ให้แก่ส.ว. ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็ก ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย
                         โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์มวยจาก บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด และได้รับการสนับสนุนเวทีมวย รวมทั้งเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์มวยบนเวทีจากบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (เอฟบีที)
slogan fbt สโลแกน สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
Back to Top