FBT Sport Complex


เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010

เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์
สัญญาณ ถ่ายทอดสด แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground
Activity FIFA World Cup 2010 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2553 โดยนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก CAT, Double A และ FBT
เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
            FBT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมได้ให้การสนับสนุนชุดแข่งขัน ชุดถือป้ายในขบวนพาเหรด 33 ทีม
รวมทั้งชุดคณะกรรมการฯ และภายในงานยังมีการออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมายตลอดงาน
เชียร์ลั่น สนั่นโลก On Ground Activity FIFA World Cup 2010 FBT
slogan fbt สโลแกน สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
Back to Top