รู้จัก FBT

ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ


จุดเริ่มต้น, การก่อตั้งโรงงาน

พ.ศ.๒๔๙๓ - พ.ศ.๒๕๐๕

blank blank
พ.ศ.๒๔๙๓ - จุดเริ่มต้นของ FBT

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓

จุดเริ่มต้น – คุณกมลเริ่มเย็บฟุตบอลในศาลาวัดที่สะพานเหลือง โดยเรียนรู้วิธีการจากการซ่อมลูกฟุตบอลที่ชาวต่างชาตินำมาเล่น ในระยะแรกผลิตฟุตบอลได้วันละ 2-3 ลูก

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕

ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟุตบอลไทย ที่ลาดกระบังเป็นแห่งแรก

Back to Top