ใบประกาศเกียรติคุณ

หนังสือรับรองจากสมาคม
มวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ใบรับรองจากสมาคม
มวยสากลสมัครเล่น

ใบรับรองจากสมาคม
บาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย
" EFVE Certificate of approval "
AERO SOFT Super Soft PU
FV3800 No.5

ใบรับรองจากสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หนังสือรับรองจากสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ใบรับรอง ISO 9001:2008
ใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมาย มาตราฐานกับ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

ใบรับรองสินค้า
โดยองค์กรนานาชาติ เปตอง
ใบรับรองจาก
สหพันธ์แบดมินตันโลก

ใบรับรองสินค้า
โดยองค์กรนานาชาติฟุตบอล
(FIFA)
ใบรับรองสินค้า
โดยองค์กรนานาชาติฟุตบอล
(FIFA)

ใบรับรองสินค้า
โดยองค์กรนานาชาติ
แฮนด์บอล (IHF)
ใบรับรอง
สมาคมสหพันธ์เปตอง
แห่งประเทศไทย

หนังสือรับรองจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หนังสือรับรองจาก
กรมพละ(เปตอง)

ใบรับรอง
จากหน่วยงานราชการอื่นๆBack to Top