FBT Sport Complex


พิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชน เอฟบีที เขตลาดกระบัง-หนองจอก

fbt ศูนย์กีฬาชุมชน เอฟบีที เขตลาดกระบัง-หนองจอก
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดศูนย์กีฬาชุมชน
เอฟบีที เขตลาดกระบังหนองจอกโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด
(เอฟบีที)ซึ่งได้รับเกียรติจากม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้แทนรับมอบศูนย์กีฬาชุมชน
เอฟบีที เขตลาดกระบังจากประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย
สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด พร้อมส่งมอบ ให้กับผู้อำนวยการเขต ลาดกระบัง
(นายบรรจง สุขดี) ซึ่งภายในงาน มีการสาธิตกีฬาเทควันโด โดย “น้องวิว”
Miss Thailand World 2009 (นางสาวพงศ์ชนก กันกลับ) การสาธิตกีฬา
มวยไทย โดยทีมมวยไทยลานครูเสือของท่านองคมนตรี พิจิตร กุลละวณิชย์
และการสาธิตกีฬาต่าง ๆ จากสมาคมชั้นนำของประเทศไทย นอกกจากนี้
ยังได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สสส.,
มาม่า, โค้ก, เนสเล่, พาวเวอร์ พลัส, ทรู วิชั่นส์, สยามกีฬา, โอสถสภา, บิ๊กเบน
ได้นำผลิตภัณฑ์มาแจกภายในงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานมากกว่า 3,000 คน
ศูนย์กีฬาชุมชน เอฟบีที ซอยทับยาว 8 ถนนฉลองกรุง
Miss Thailand World 2009 (นางสาวพงศ์ชนก กันกลับ) เทควันโด เอฟบีที
fbt สนามปิงปองกลางแจ้ง
fbt การสาธิตมวยไทย
fbt สนามเซปัก-ตะกร้อ
fbt สนามเด็กเล่น
fbt สนามฟุตบอล
fbt พิธีมอบศูนย์กีฬาชุมชน
Back to Top