FBT Sport Complex


กีฬาอนุบาล กรุงเทพฯมหานคร


8 ตุลาคม 2550


ครั้งที่ 1 ปี 2550   ณ. สนามกีฬาศูนย์เยาวชน  กรุงเทพฯ (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง ระหว่างวันที่ 8 – 9 และ 15 – 16 กันยายน 2550
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Back to Top